Những hồi chuông báo động trên nhiều tờ báo tuần trước về một mùa lễ hội một lần nữa lại nêu vấn đề “văn hóa lễ hội”. Thêm một “vấn nạn văn hóa” nữa, bên cạnh những “vấn nạn văn hóa” khác như “văn hóa giao thông”, thậm chí “văn hóa từ chức”…!