Vào cuối năm tới, một phần của khu phố Kingsway tại thành phố Vancouver (Canada) dự kiến sẽ được công bố chính thức trở thành khu "Little Saigon" (Tiểu Sài Gòn).