Đến TP.HCM trong khuôn khổ hội thảo về vang bordeaux do Sopexa tổ chức, ông Rodéric Roniewski, chuyên gia rượu vang tốt nghiệp từ Ecole du Vin (trường đào tạo do Hiệp hội vang Bordeaux thành lập) đã trả lời phỏng vấn của DNSGCT.