Từ tháng 8-2011, khách du lịch đến Venice (Ý) sẽ phải trả thuế khách sạn vì thành phố này đang cố gắng kiếm tiền để cứu mình trước nguy cơ mực nước biển dâng cao.