Những người bi quan dự báo thành phố nổi Venice (Ý) sẽ chìm trong nước biển trong vài thập kỷ tới. Hiện giờ, hàng trăm ngày mỗi năm, mực nước biển đã dâng lên thêm 24cm trong thế kỷ vừa qua, lại tràn ngập quảng trường chính và các con đường thấp. Với tốc độ này, Venice sẽ nhanh chóng trở thành một Atlantis thứ hai trong vòng không đầy 100 năm nữa.