Venice (Ý) là thành phố có nhiều danh xưng: Thành phố nổi, thành phố kênh đào, thành phố của những cây cầu, của ánh sáng, tình yêu, hoàng hậu của biển… Riêng tôi thích gọi Venice là thành phố không xe.