Không chỉ “mát tay” chữa bệnh, lương y Nguyễn Văn Thiệu (thôn An Phú, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) còn là một người thầy thuốc có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo lâm bệnh.