Vịnh Hạ Long là thắng cảnh duy nhất của Việt Nam được L’Internaute – tạp chí điện tử hàng đầu nước Pháp – đưa vào danh sách 150 kỳ quan đẹp nhất thế giới.