Du Học Mỹ

Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tăng nhanh

Sinh viên Việt Nam du học Mỹ tăng nhanh

Viện Văn hóa và Giáo dục VN (IVCE) bắt đầu chương trình hỗ trợ cho người muốn du học Mỹ từ năm 2000 để giúp học sinh, SV, người đã tốt nghiệp ĐH, giảng viên ĐH cách nộp đơn vào trường ĐH Mỹ cũng như việc tìm học bổng. Mục tiêu của IVCE là sẽ giúp khoảng 30.000 người trong 10 năm từ 2005 - 2015. Theo ghi nhận của IVCE, trung bình có khoảng 10-15% người...

0838 336 336