Nước Mỹ chính là thiên đường shopping với rất nhiều những mart (chợ), mall (phức hợp nhiều cửa hàng), store (cửa hàng), outlet (điểm bán sản phẩm xuất phát thẳng từ nhà máy sản xuất). Chính tại thị trường này đã hình thành câu kích động, trò chơi truyền hình thực tế và những câu lạc bộ “shop till you drop” mà nói theo kiểu Việt Nam là “mua sắm mệt nghỉ”.