Trước mối đe dọa ngày càng hiển nhiên của tình trạng ấm lên toàn cầu, nhiều thành phố trên thế giới đang nỗ lực chuyển đổi phương tiện vận chuyển công cộng sang hướng có lợi cho môi trường hơn.