Hà Nội, trái tim của cả nước. Hà Nội có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật độc đáo, du khách trong nước và quốc tế đến Việt Nam, đến Hà Nội đều không thể bỏ qua. Thế nhưng, để phục vụ du khách tốt hơn, Hà Nội cần xem lại cách quản lý ở một số di tích này.