Ngày nay, hầu như tỉnh thành nào cũng tưng bừng tổ chức lễ hội, festival để thu hút khách, và cũng là dịp để giới thiệu văn hóa, thiên nhiên đất nước.