Ngày 26.4, Ngân hàng Nhà nước VN công bố dự thảo Thông tư quy định về việc mang ngoại tệ mặt, tiền đồng VN tiền mặt của cá nhân khi xuất nhập cảnh.