Ý cấm du khách đem theo chai nhựa đựng nước khi đến thăm khu duyên hải di sản thế giới Cinque Terre (Năm khu đất) ở phía nam thành phố Genoa thuộc tỉnh Liguria, vì lo sợ khu vực này có thể trở thành một bãi rác khổng lồ.