HÌnh ảnhChương trìnhThời gian
Khám phá các chương trình tại trường Shafston International College
(Dành cho học sinh từ 11-17 tuổi)
Từ 01/07/2018 - 22/07/2018
Khám phá các chương trình tại Western Pennsylvania - Eastern - Ohio - Washington D.C
(Dành cho HS từ 12-17 tuổi)
Từ 08/07/2018 - 28/07/2018
Khám phá Quận Cam tại trường California State University Fullerton
(Dành cho học sinh từ 12-21 tuổi)
Từ 24/6/2018  - 14/7/2018FacebookTwitterAddthis