Du lịch Hoàn Mỹ - Đơn Vị Lữ Hành Đầu Tiên Đạt Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia và ISO 9001:2015

Du lịch Mỹ

Hoa Kỳ Liên Tuyến (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 91.000.000 VNĐ10 Ngày

01/07/2020, 15/07/2020, 29/07/2020, 12/08/2020, 26/08/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ Liên Tuyến (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 103.000.000 VNĐ12 Ngày

01/07/2020, 15/07/2020, 29/07/2020, 12/08/2020, 26/08/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC  - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 64.500.000 VNĐ6 Ngày

06/7/2020, 20/7/2020, 03/8/2020, 17/8/2020, 31/8/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Las - Mua sắm - Los - San Francisco - Thăm Thân Nhân (Hàng không 5*)
Từ 76.000.000 VNĐ8 Ngày

08/06/2020, 22/06/2020, 06/07/2020, 20/07/2020, 03/08/2020, 17/08/2020, 31/08/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Las - Mua sắm - Los - Thăm Thân (Hàng không 5*)
Từ 64.000.000 VNĐ6 Ngày

08/6/2020, 22/6/2020, 06/07/2020, 20/07/2020, 03/08/2020, 17/08/2020, 31/08/2020

Xem chi tiết
Tết Việt trên đất Mỹ: Los - Las  - Thăm thân
Từ 60.000.000 VNĐ6 Ngày

18/01/2020 (24 Tết)

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC  - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 58.500.000 VNĐ6 Ngày

15/4/2020, 29/4/2020, 06/5/2020, 20/5/2020, 09/9/2020, 23/9/2020, 14/10/2020, 11/11/2020, 25/11/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ: Chicago - Niagara Falls -  Boston
Từ 78.000.000 VNĐ8 Ngày

Dự kiến tháng 6,7,8,9,10/2020

Xem chi tiết
Alaska - Tiếng gọi nơi hoang dã
Từ 98.000.000 VNĐ8 Ngày

13/06/2020, 11/07/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Las - Mua sắm - Los - Thăm Thân (Hàng không 5*)
Từ 58.000.000 VNĐ6 Ngày

30/3/2020, 06/4/2020, 03/11/2020, 16/11/2020, 30/11/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Las - Mua sắm - Los - San Francisco - Thăm Thân Nhân (Hàng không 5*)
Từ 70.000.000 VNĐ8 Ngày

30/03/2020, 06/04/2020, 03/11/2020, 16/11/2020, 30/11/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ: Las vegas - Antelope Canyon - Monument Valley  - Arches National Park - Salt Lake City - Yellowstone - Bryce Canyon
Từ 115.000.000 VNĐ11 Ngày

03/06/2020, 05/07/2020, 27/09/2020

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu
Từ 26.000.000 VNĐ5 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island
Từ 36.000.000 VNĐ6 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết

0838 336 336