Du lịch Mỹ 2022

Du Lịch Mỹ (Bờ Đông): NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON DC - THĂM THÂN NHÂN
Từ 75.900.000 VNĐ5 Ngày

K/h: 16/6, 14/7, 11/8, 22/9, 20/10, 16/11/2022

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ (Bờ Tây): Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm Thân nhân
Từ 81.000.000 VNĐ7 Ngày

K/h: 20/6, 4/7, 18/7, 1/8, 15/8, 29/8, 12/9, 26/9

Xem chi tiết

028 38 336 336
MS=4CF4A6BE23D48BA72CE9580C066E744C875824B6