Du lịch Hoa Kỳ

Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC  - Thăm thân
Từ 58.000.000 VNĐ5 Ngày

06/6, 20/6, 04/7, 18/7, 01/8, 15/8, 29/8, 12/9, 26/9, 3/10, 17/10, 31/10, 7/11, 21/11

Xem chi tiết
Alaska - Tiếng gọi nơi hoang dã
Từ 98.000.000 VNĐ8 Ngày

14/6, 12/7, 16/8

Xem chi tiết
Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thân
Từ 83.000.000 VNĐ10 Ngày

20/6, 04/7, 18/7, 01/8, 15/8, 29/8, 31/10, 07/11, 21/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân
Từ 93.000.000 VNĐ12 Ngày

20/06, 04/07, 18/07, 01/08, 15/08, 29/08, 31/10, 07/11, 21/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân
Từ 66.000.000 VNĐ8 Ngày

23/6, 07/7, 21/7, 04/8, 18/8, 01/9, 03/11, 10/11, 24/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân
Từ 56.000.000 VNĐ6 Ngày

23/6, 07/7, 21/7, 04/8, 18/8, 01/9, 03/11, 10/11, 24/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - Thăm thân
Từ 58.000.000 VNĐ6 Ngày

15/9, 29/9, 06/10, 20/10

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân
Từ 60.000.000 VNĐ7 Ngày

01/12, 15/12, 19/12

Xem chi tiết
Mua sắm dịp lễ Tạ Ơn: Ontario - Las -  Los - Thăm thân
Từ 48.500.000 VNĐ7 Ngày

Dự kiến tháng 11/2019

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu
Từ 25.000.000 VNĐ5 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island
Từ 35.000.000 VNĐ6 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0838 336 336