Du lịch Mỹ 2021

Du Lịch Mỹ Bờ Đông: New York - Philadelphia - Washington DC  - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 58.500.000 VNĐ5 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles  - San Francisco - Thăm thân
Từ 99.500.000 VNĐ12 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông - Tây): New York -  Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - Thăm thân
Từ 86.500.000 VNĐ10 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco - Thăm thân
Từ 98.000.000 VNĐ12 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - Thăm thân
Từ 85.000.000 VNĐ10 Ngày

Dự kiến khởi hành năm 2022 (Từ 4 - 6 đoàn/tháng)

Xem chi tiết

02838 336 336