Du lịch Hoàn Mỹ - Đơn Vị Lữ Hành Đầu Tiên Đạt Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia và ISO 9001:2015

Du lịch Mỹ

Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC  - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 58.500.000 VNĐ5 Ngày

16/4, 29/4, 07/5, 21/5, 04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 10/09, 24/09, 15/10, 12/11, 26/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ (Liên Tuyến Đông - Tây 10 ngày): NY - DC - Las - Los - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 85.000.000 VNĐ10 Ngày

29/04, 21/05, 04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 12/11, 26/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ (Liên Tuyến Đông - Tây 12 ngày): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân (Hàng không 5*)
Từ 98.000.000 VNĐ12 Ngày

04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 30/07, 13/08, 27/08, 12/11, 26/11

Xem chi tiết

0838 336 336