Du lịch Hoa Kỳ

Mã tourHình ảnhLộ trìnhGiáThời gianKhởi hànhHạn chót nhận khách
USA-13Du Xuân Kỷ Hợi: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Solvang - San Jose - San Francisco - Thăm thân
  • Miễn phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ trong vòng 3 năm liên tục (Áp dụng cho khách đăng ký trong tháng 11)
Từ 68.000.000 VNĐ8 Ngày27/01/2019 (22 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Du Xuân Kỷ Hợi - Hoa Kỳ bờ Tây: Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
  • Miễn phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ trong vòng 3 năm liên tục (Áp dụng cho khách đăng ký trong tháng 11)
Từ 58.000.000 VNĐ6 Ngày27/01/2019 (22 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-03Du Xuân Kỷ Hợi - Trải nghiệm khách sạn Wynn 5*: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
  • Miễn phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ trong vòng 3 năm liên tục (Áp dụng cho khách đăng ký trong tháng 11)
Từ 64.000.000 VNĐ7 Ngày02/02/2019 (28 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Du Xuân Kỷ Hợi: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Solvang - San Jose - San Francisco - Thăm thân
  • Miễn phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ trong vòng 3 năm liên tục (Áp dụng cho khách đăng ký trong tháng 11)
Từ 74.000.000 VNĐ9 Ngày02/02/2019 (28 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Du Xuân Kỷ Hợi - Trải nghiệm khách sạn Wynn 5* : Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
  • Miễn phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ trong vòng 3 năm liên tục (Áp dụng cho khách đăng ký trong tháng 11)
Từ 61.000.000 VNĐ6 Ngày05/02/2019 (M1 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-13Du Xuân Kỷ Hợi - Trải nghiệm khách sạn Wynn 5*: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Solvang - San Francisco
  • Miễn phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ trong vòng 3 năm liên tục (Áp dụng cho khách đăng ký trong tháng 11)
Từ 71.000.000 VNĐ8 Ngày05/02/2019 (M1 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Du Xuân Kỷ Hợi: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Solvang - San Jose - San Francisco - Thăm thân
  • Miễn phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ trong vòng 3 năm liên tục (Áp dụng cho khách đăng ký trong tháng 11)
Từ 73.000.000 VNĐ9 Ngày06/02/2019 (M2 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-03Du Xuân Kỷ Hợi: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
  • Miễn phí dịch vụ gia hạn visa Mỹ trong vòng 3 năm liên tục (Áp dụng cho khách đăng ký trong tháng 11)
Từ 63.000.000 VNĐ7 Ngày06/02/2019 (M2 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Los Angeles - Thăm thânTừ 82.000.000 VNĐ10 Ngày29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Philadelphia - Washington DC - Thăm thânTừ 59.000.000 VNĐ5 Ngày29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-09Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Los Angeles - San Francisco Từ 91.000.000 VNĐ12 Ngày29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thânTừ 57.000.000 VNĐ6 Ngày02/12 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-13Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua Sắm - Hollywood - Univer Studio - San Jose - San Francisco - Thăm thânTừ 67.000.000 VNĐ8 Ngày02/12 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-03Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua Sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thânTừ 58.000.000 VNĐ7 Ngày16/12, 23/12, 15/01/2019 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - San Jose - San Francisco - Thăm thânTừ 68.000.000 VNĐ9 Ngày16/12, 23/12, 15/01/2019 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-18Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston - Thăm thânTừ 73.000.000 VNĐ8 Ngày10/06/2019, 08/07/2019, 16/09/2019, 07/10/2019Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12S Mua sắm dịp lễ Tạ Ơn: Ontario - Las Vegas - Premium Outlet - Los Angeles - Hollywood - Universal Studio - Mua Sắm - Thăm thân48.500.000 VNĐ7 NgàyDự kiến tháng 11/2019Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-20 Du lịch Hawaii: Honolulu25.000.000 VNĐ5 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
USA-21 Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island35.000.000 VNĐ6 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336