Du lịch Hoàn Mỹ - Đơn Vị Lữ Hành Đầu Tiên Đạt Giải Vàng Chất Lượng Quốc Gia và ISO 9001:2015

Du lịch Mỹ

Mã tourHình ảnhLộ trìnhGiáThời gianKhởi hànhHạn chót nhận khách
USA-12CIHoa Kỳ bờ Tây: Los - Cánh đồng hoa Carlsbad Flower Fields - Las - Grand Canyon: West Rim - Hollywood - Thăm Thân Từ 60.000.000 VNĐ8 Ngày14/03/2020 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ (Bờ Đông): NY - Phila - DC: Du Thuyền Thưởng Lãm Hoa Anh Đào - Thăm Thân NhânTừ 58.500.000 VNĐ6 Ngày25/03/2020, 01/04/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ (Liên tuyến): NY - Phila - DC: Du Thuyền Thưởng Lãm Hoa Anh Đào - Las - Los - Thăm Thân NhânTừ 85.000.000 VNĐ10 Ngày25/03/2020, 01/04/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-09Hoa Kỳ (Liên tuyến): NY - Phila - DC: Du Thuyền Thưởng Lãm Hoa Anh Đào - Las - Los - San Francisco - Thăm Thân NhânTừ 97.000.000 VNĐ12 Ngày25/03/2020, 01/04/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Hoa Kỳ bờ Tây: Las - Mua sắm - Los - Thăm Thân (Hàng không 5*)Từ 58.000.000 VNĐ6 Ngày30/3/2020, 06/4/2020, 03/11/2020, 16/11/2020, 30/11/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-13Hoa Kỳ bờ Tây: Las - Mua sắm - Los - San Francisco - Thăm Thân Nhân (Hàng không 5*)Từ 70.000.000 VNĐ8 Ngày30/03/2020, 06/04/2020, 03/11/2020, 16/11/2020, 30/11/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 58.500.000 VNĐ6 Ngày15/4/2020, 29/4/2020, 06/5/2020, 20/5/2020, 09/9/2020, 23/9/2020, 14/10/2020, 11/11/2020, 25/11/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12CIHoa Kỳ bờ Tây: Los - Cánh đồng hoa Carlsbad Flower Fields - Las - Grand Canyon: West Rim - Hollywood - Thăm Thân Từ 62.000.000 VNĐ8 Ngày25/04/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ Liên Tuyến (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 85.000.000 VNĐ10 Ngày29/04/2020, 11/11/2020, 25/11/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-09Hoa Kỳ Liên Tuyến (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 97.000.000 VNĐ12 Ngày29/04/2020, 11/11/2020, 25/11/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ Liên Tuyến (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 87.500.000 VNĐ10 Ngày03/06/2020, 17/06/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-09Hoa Kỳ Liên Tuyến (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 99.500.000 VNĐ12 Ngày03/06/2020, 17/06/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 60.000.000 VNĐ6 Ngày03/06/2020, 17/06/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-80Hoa Kỳ: Las vegas - Antelope Canyon - Monument Valley - Arches National Park - Salt Lake City - Yellowstone - Bryce CanyonTừ 115.000.000 VNĐ11 Ngày03/06/2020, 05/07/2020
USA-13Hoa Kỳ bờ Tây: Las - Mua sắm - Los - San Francisco - Thăm Thân Nhân (Hàng không 5*)Từ 76.000.000 VNĐ8 Ngày08/06/2020, 22/06/2020, 06/07/2020, 20/07/2020, 03/08/2020, 17/08/2020, 31/08/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Hoa Kỳ bờ Tây: Las - Mua sắm - Los - Thăm Thân (Hàng không 5*)Từ 64.000.000 VNĐ6 Ngày08/6/2020, 22/6/2020, 06/07/2020, 20/07/2020, 03/08/2020, 17/08/2020, 31/08/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
ALA-01Alaska - Tiếng gọi nơi hoang dãTừ 98.000.000 VNĐ8 Ngày13/06/2020, 11/07/2020
USA-05Hoa Kỳ Liên Tuyến (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 91.000.000 VNĐ10 Ngày01/07/2020, 15/07/2020, 29/07/2020, 12/08/2020, 26/08/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-09Hoa Kỳ Liên Tuyến (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 103.000.000 VNĐ12 Ngày01/07/2020, 15/07/2020, 29/07/2020, 12/08/2020, 26/08/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thân (Hàng không 5*)Từ 64.500.000 VNĐ6 Ngày06/7/2020, 20/7/2020, 03/8/2020, 17/8/2020, 31/8/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-80Hoa Kỳ: Las vegas - Antelope Canyon - Monument Valley - Arches National Park - Salt Lake City - Yellowstone - Bryce CanyonTừ 115.000.000 VNĐ11 Ngày26/09/2020
USA-18Hoa Kỳ: Chicago - Niagara Falls - Boston Từ 78.000.000 VNĐ8 NgàyDự kiến tháng 6,7,8,9,10/2020
USA-57Lãng du thu vàng Bắc Mỹ: Boston - New Hampshire - Portland - MaineTừ 89.000.000 VNĐ8 Ngày08/10/2020, 10/10/2020
USA-12SMua sắm dịp lễ Tạ Ơn: Ontario - Las - Los - Mua sắm - Thăm thânTừ 52.000.000 VNĐ7 Ngày23/11/2020Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-20 Du lịch Hawaii: Honolulu26.000.000 VNĐ5 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
USA-21 Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island36.000.000 VNĐ6 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách

0838 336 336