Du lịch Hoa Kỳ

Mã tourHình ảnhLộ trìnhGiáThời gianKhởi hànhHạn chót nhận khách
USA-13Du Xuân Kỷ Hợi: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Solvang - San Jose - San Francisco - Thăm thân
*** Khách sạn 4*
Từ 68.000.000 VNĐ8 Ngày27/01/2019 (22 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Du Xuân Kỷ Hợi: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Solvang - San Jose - San Francisco - Thăm thân
*** Khách sạn 4* - 5*
Từ 74.000.000 VNĐ9 Ngày02/02/2019 (28 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-03Du Xuân Kỷ Hợi - Trải nghiệm khách sạn Wynn 5*: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
*** Khách sạn 4* - 5*
Từ 64.000.000 VNĐ7 Ngày02/02/2019 (28 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-13Du Xuân Kỷ Hợi - Trải nghiệm khách sạn Wynn 5*: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Solvang - San Francisco
*** Khách sạn 4* - 5*
Từ 71.000.000 VNĐ8 Ngày05/02/2019 (M1 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Du Xuân Kỷ Hợi - Trải nghiệm khách sạn Wynn 5* : Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
*** Khách sạn 4* - 5*
Từ 61.000.000 VNĐ6 Ngày05/02/2019 (M1 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Du Xuân Kỷ Hợi: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
*** Khách sạn 4*
Từ 63.000.000 VNĐ7 Ngày06/02/2019 (M2 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Du Xuân Kỷ Hợi: Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Solvang - San Jose - San Francisco - Thăm thân
*** Khách sạn 4*
Từ 73.000.000 VNĐ9 Ngày06/02/2019 (M2 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-10Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San FranciscoTừ 92.000.000 VNĐ12 Ngày27/09, 11/10, 25/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Philadelphia - Washington DC - Thăm thânTừ 59.000.000 VNĐ5 Ngày27/09, 11/10, 25/10, 01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-06Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - Thăm thânTừ 83.000.000 VNĐ10 Ngày27/09, 11/10, 25/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-04Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam- Grand Canyon: West Rim - Hollywood - Universal Studio - Thăm thânTừ 58.000.000 VNĐ6 Ngày 30/09, 14/10, 28/10 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-08Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Hollywood - Universal Studio - San Jose - San Francisco - Thăm thânTừ 68.000.000 VNĐ8 Ngày30/09, 14/10, 28/10 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-18Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston - Thăm thân

  • Khách hàng cũ: Giảm 2 triệu/khách
  • Nhóm 4 khách: Giảm 1 triệu/khách (người lớn)
Từ 73.000.000 VNĐ8 Ngày15/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Los Angeles - Thăm thânTừ 82.000.000 VNĐ10 Ngày01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-09Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - Los Angeles - San Francisco Từ 91.000.000 VNĐ12 Ngày01/11, 15/11, 29/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thânTừ 57.000.000 VNĐ6 Ngày04/11, 18/11, 02/12 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-13Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua Sắm - Hollywood - Univer Studio - San Jose - San Francisco - Thăm thânTừ 67.000.000 VNĐ8 Ngày04/11, 18/11, 02/12 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12SMua sắm dịp lễ Tạ Ơn: Ontario - Las Vegas - Premium Outlet - Los Angeles - Hollywood - Universal Studio - Mua Sắm - Thăm thân

  • Khách hàng cũ: Giảm 2 triệu/khách
  • Nhóm 4 khách: Giảm 1 triệu/khách (người lớn)
Từ 48.500.000 VNĐ7 Ngày20/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-03Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua Sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thânTừ 60.000.000 VNĐ7 Ngày16/12, 23/12, 13/01/2019 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet: Mua sắm - San Jose - San Francisco - Thăm thânTừ 70.000.000 VNĐ9 Ngày16/12, 23/12, 13/01/2019 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Du Xuân Kỷ Hợi - Hoa Kỳ bờ Tây: Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua sắm - Hollywood - Universal Studio - Thăm thân
** Khách sạn 4*
Từ 58.000.000 VNĐ6 Ngày27/01/2019 (22 Tết)Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-20 Du lịch Hawaii: Honolulu25.000.000 VNĐ5 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
USA-21 Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island35.000.000 VNĐ6 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336