Lịch khởi hành tour Tết - Du lịch Mỹ


STTHình ảnhLộ trình
1Tết Việt trên đất Mỹ: Las - Los - Thăm thân
Khởi hành: 18/01/2020 (24 Tết)
Số ngày: 6 Ngày
Giá tour: Từ 60.000.000 VNĐ
** Khách sạn 3* - 4*
2Tết Việt trên đất Mỹ: Las - Los - San Francisco - Thăm thân
Khởi hành: 18/01/2020 (24 Tết)
Số ngày: 8 Ngày
Giá tour từ :  70.000.000 VNĐ
** Khách sạn 3* - 4*
3Tết Việt trên đất Mỹ: Las - Los - Disneyland - Thăm thân
Khởi hành: 23/01/2020 (29 Tết)
Số ngày: 7 ngày
Giá tour:  Từ 64.000.000 VNĐ
** Khách sạn 3* - 4*
4Tết Việt trên đất Mỹ: Las - Los - Disneyland - San Francisco - Thăm thân
Khởi hành: 23/01/2020 (29 Tết)
Số ngày: 9 ngày
Giá tour:  Từ 74.000.000 VNĐ
** Khách sạn 3* - 4*
5Tết Việt trên đất Mỹ: Las - Los - Disneyland - Thăm thân
Khởi hành: 24/01/2020 (30 Tết)
Số ngày: 7 Ngày
Giá tour:  Từ 65.000.000 VNĐ
** Khách sạn 3* - 5*
5Tết Việt trên đất Mỹ: Las - Los - Disneyland - San Francisco - Thăm thân
Khởi hành: 24/01/2020 (30 Tết)
Số ngày: 9 ngày
Giá tour:  Từ 75.000.000 VNĐ
** Khách sạn 3* - 5*
6Tết Việt trên đất Mỹ: Las - Los - San Francisco - Thăm thân
Khởi hành: 25/01/2020 (M1 Tết)
Số ngày: 8 ngày
Giá tour:  Từ 73.000.000 VNĐ
** Khách sạn 3* - 5*


FacebookTwitterAddthis

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0838 336 336