Trung Đông - Châu Phi

9 - I. Đông Phi(Tháng 9)

10 - J. Đông Nam Phi (Tháng 10)

11 - K. Trung Đông (Tháng 11)

12 - L. Ả Rập (Tháng 12)


LỊCH KHỞI HÀNH CÁC TUYẾN TOUR MỚI 2020


Ví dụ: Lịch khởi hành tour Nam Mỹ: Peru - Bolivia - Chile: Tuyến A, ký hiệu dấu chấm màu, Khởi hành ngày 26/3...02838 336 336