Tuyển Dụng

Công việc chính: lên kế hoạch, kịch bản nội dung, viết nội dung, biên tập, hoàn thiện và đăng trên các kênh truyền thông liên quan (website, facebook, zalo, ...)

Tư vấn tour (tư vấn, thuyết phục khách ký hợp đồng về tất cả các sản phẩm của công ty). Kết nối khách hàng (kết nối với các khách hàng cũ và khách hàng hiện hữu)

Hỗ trợ công tác chuẩn bị tour, họp đoàn (Chuẩn bị bộ thông tin họp đoàn đưa khách, Tạo group zalo trao đổi thông tin giữa khách hàng và các bộ phận liên quan, ...)

Công việc chính: lên kế hoạch, kịch bản quay dựng, thực hiện quay dựng, biên tập, hoàn thiện và đăng trên các kênh truyền thông liên quan (website, facebook, zalo, ...)

Thông Tin Tư Vấn

Vui lòng điền chính xác thông tin
để được đội ngũ Du lịch Hoàn Mỹ hỗ trợ tốt nhất