Tour Châu Á - Thái Bình Dương

Du Xuân Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Muang Boran
Từ 16.000.000 VNĐ5 Ngày

25/01/2020 (M1 Tết)

Xem chi tiết
Du Xuân Singapore - Malaysia (Khách sạn 4*)
Từ 24.000.000 VNĐ6 Ngày

26/01/2020 (M2 Tết)

Xem chi tiết
Du Xuân Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Muang Boran
Từ 16.000.000 VNĐ5 Ngày

29/01/2020 (M5 Tết)

Xem chi tiết
Du Xuân Malaysia - Singapore: Ipoh City - Lost World Sunway Resort - Garden By The Bay - Sentosa
Từ 19.000.000 VNĐ6 Ngày

22/01/2020 (28 Tết), 25/01/2020 (M1 Tết)

Xem chi tiết
Đài Loan (Khách sạn 4 *): Cao Hùng - Đài Trung - Đài Bắc
Từ 15.990.000 VNĐ5 Ngày

01/11, 29/11, 20/12, 27/12, 21/02/2020, 06/03/2020, 20/03/2020, 27/03/2020

Xem chi tiết
Myanmar - Xứ sở Chùa Vàng: Yangon - Bago - Golden Rock - Thanlyin
Từ 14.990.000 VNĐ5 Ngày

01/01/2020, 05/02/2020, 11/03/2020

Xem chi tiết
Malaysia - Singapore: Ipoh City - Lost World Sunway Resort - Garden By The Bay - Sentosa
Từ 16.590.000 VNĐ6 Ngày

20/11, 04/12, 30/12, 10/01/2020, 10/03/2020, 24/03/2020

Xem chi tiết
Thái Lan: Bangkok - Pattaya - Muang Boran (Khách sạn 4*)
Từ 9.990.000 VNĐ5 Ngày

27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 15/12, 22/12, 12/01/2020, 19/01/2020

Xem chi tiết
Trung Quốc (Khách sạn 4*): Thượng Hải - Hàng châu - Tô Châu - Bắc Kinh
Từ 21.990.000 VNĐ7 Ngày

28/10, 11/11, 25/11, 09/12, 24/02/2020, 09/03/2020

Xem chi tiết
Du Xuân Singapore: Gardens By The Bays - Sentosa
Từ 20.000.000 VNĐ4 Ngày

25/01/2020 (M1 Tết), 28/01/2020 (M4 Tết)

Xem chi tiết
Disneyland - Đại Nhĩ Sơn - Bảo tàng sáp (Khách sạn 4*)
Từ 20.990.000 VNĐ4 Ngày

06/11, 27/11, 04/12, 20/12, 21/12, 27/12, 28/12, 01/01/2020, 19/02/2020

Xem chi tiết
Trung Quốc: Thượng Hải - Bắc Kinh (Khách sạn 4*)
Từ 18.990.000 VNĐ5 Ngày

28/12, 01/01/2020, 18/03/2020

Xem chi tiết

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0838 336 336