Hình tour Ấn Độ _ Khởi hành ngày 28/11/2015


{yoogallery src=[/images/stories/cac-tour-vua-di-ve/cac_tour_vua_di_ve_an_do/2015/ando_281115/3011]}

{yoogallery src=[/images/stories/cac-tour-vua-di-ve/cac_tour_vua_di_ve_an_do/2015/ando_281115/0112]}0838 336 336