Tour Mỹ - Canada

Tết Việt trên đất Mỹ: Los - Las  - Thăm thân
Từ 60.000.000 VNĐ6 Ngày

18/01/2020 (24 Tết)

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân
Từ 60.000.000 VNĐ7 Ngày

01/12, 15/12, 29/12

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC  - Thăm thân
Từ 58.000.000 VNĐ5 Ngày

31/10, 7/11, 21/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ: Chicago - Niagara Falls -  Boston
Từ 78.000.000 VNĐ8 Ngày

Dự kiến tháng 6,7,8,9,10/2020

Xem chi tiết
Alaska - Tiếng gọi nơi hoang dã
Từ 98.000.000 VNĐ8 Ngày

Dự kiến tháng 6, 7, 8/2020

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân
Từ 56.000.000 VNĐ6 Ngày

03/11, 10/11, 24/11

Xem chi tiết
Hoa Kỳ: Las vegas - Antelope Canyon - Monument Valley  - Arches National Park - Salt Lake City - Yellowstone - Bryce Canyon
Từ 107.000.000 VNĐ11 Ngày

Dự kiến khởi hành tháng 6 & tháng 8/2020

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu
Từ 26.000.000 VNĐ5 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island
Từ 36.000.000 VNĐ6 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0838 336 336