Tour Mỹ - Châu Mỹ

Đón Tết tại khách sạn 5* - Đẳng cấp nhất Las Vegas : Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim
Từ 64.000.000 VNĐ7 Ngày

10/02/2018 (25 Tết), 17/02/2018 (M2 Tết)

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas
Từ 59.000.000 VNĐ7 Ngày

11/12/2017, 18/12/2017, 14/01/2018, 11/03/2018

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco
Từ 69.000.000 VNĐ9 Ngày

11/12/2017, 18/12/2017, 14/01/2018, 11/03/2018

Xem chi tiết
Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC
Từ 57.500.000 VNĐ5 Ngày

11/10, 25/10, 01/11, 15/11, 29/11

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu
Từ 24.000.000 VNĐ5 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island
Từ 35.000.000 VNĐ6 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las Vegas
Từ 58.000.000 VNĐ6 Ngày

05/11, 19/11, 03/12

Xem chi tiết
Canada:  Alaska - Vancouver - Rocky Mountain - Calgary
Từ 00 VNĐ10 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết
Canada:  Alaska - Vancouver - Rocky Mountain - Toronto
Từ 00 VNĐ13 Ngày

Khởi hành theo yêu cầu của khách

Xem chi tiết

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336