Tour Mỹ - Châu Mỹ

Tháng 3 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Tháng 4 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San Francisco234567
8Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet - Hollywood - Fresno - Yosemite - San Jose  - San FransicoHoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las Vegas91011121314
15161718Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San Francisco192021Canada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara
22Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San Francisco232425Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến: New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - Fresno - Yosemite - San Fransico Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles262728
29Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet - Hollywood - Fresno - Yosemite - San Jose  - San FransicoHoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las Vegas30

Tháng 5 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
12345
6789Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San Francisco101112
13Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San Francisco141516171819
20Canada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara212223Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến: New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - Fresno - Yosemite - San Fransico Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles242526
27Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Premium Outlet - Hollywood - Fresno - Yosemite - San Jose  - San FransicoHoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las Vegas28293031

Tháng 6 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
12Thiên đường băng Alaska: Seattle - Leavenworth - Anchorage - Đi bộ trên sông băng Matanuska Glacier - Willow - Whittier
3456Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San Francisco789
10Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San FranciscoCanada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara11Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston1213141516
17181920Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San Francisco212223
24Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San Francisco252627282930

Tháng 7 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1234Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco56Thiên đường băng Alaska: Seattle - Leavenworth - Anchorage - Đi bộ trên sông băng Matanuska Glacier - Willow - Whittier7
8Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San FranciscoCanada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara9Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston1011121314
15161718Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco192021
22Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco232425262728
29Canada - Rocky Mountain: Vancouver - Jasper - Banff - Calgary - Toronto - Niagara3031

Tháng 8 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco234Thiên đường băng Alaska: Seattle - Leavenworth - Anchorage - Đi bộ trên sông băng Matanuska Glacier - Willow - Whittier
5Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco67891011
12131415Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco161718
19Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco202122232425
26Canada - Rocky Mountain: Vancouver - Jasper - Banff - Calgary - Toronto - Niagara272829Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco3031

Tháng 9 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1
2Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco345678
9101112Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San Francisco131415
16Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San Francisco17Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston1819202122
23242526Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San Francisco272829
30Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San FranciscoCanada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara

Tháng 10 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
123456
78910Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San Francisco111213
14Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San FranciscoCanada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara15Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston1617181920
21222324Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - Los Angeles - San Francisco252627
28Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West RimHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - Grand Canyon: West Rim - San Francisco293031Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco

Tháng 11 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
123
4Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco5678910
11121314Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco151617
18Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco192021222324
25262728Hoa Kỳ bờ Đông: New York - Washington DC Hoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los AngelesHoa Kỳ liên tuyến (Đông - Tây): New York - Washington DC - Las Vegas - Los Angeles - San Francisco2930

Tháng 12 / 2018

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1
2Hoa Kỳ Bờ Tây : Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco345678
9101112131415
16Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco171819202122
23Hoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las VegasHoa Kỳ bờ Tây: Los Angeles - Las Vegas - San Francisco242526272829
3031

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336