Tour Mỹ - Châu Mỹ

Tháng 1 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Tháng 2 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
12
3456Du Xuân Kỷ Hợi Canada: Vancouver - Victoria - Whistler (Khách sạn Trump 5* - đẳng cấp quốc tế, khu trung tâm)789
10111213141516
17181920212223
2425262728

Tháng 3 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
12
3456789
101112Hoa Kỳ bờ Tây: Ontario - Las - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Ontario - Las - Los - Thăm Thân13141516
17181920212223
2425262728Hoa Kỳ bờ Đông (Lễ hội Hoa anh đào): NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông-Tây) - Lễ hội Hoa Anh Đào: NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San FranciscoHoa Kỳ (Đông - Tây) - Lễ hội Hoa Anh Đào: NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thân2930
31Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - San Francisco - Thăm thân

Tháng 4 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1234Hoa Kỳ bờ Đông (Lễ hội Hoa anh đào): NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây) - Lễ hội Hoa Anh Đào: NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây) - Lễ hội Hoa Anh Đào: NY - DC - Las - Los - Thăm thân56
7Hoa Kỳ Bờ Tây: Los - Las - Yosemite - San FransicoHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân8910111213
1415161718Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thân1920
21Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - San Francisco - Thăm thânCanada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara22232425Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thân2627
28Hoa Kỳ Bờ Tây: Los - Las - Yosemite - San FransicoHoa Kỳ (bờ Tây) - Lễ 30/04: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua Sắm - Hollywood - Universal - Thăm ThânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân2930

Tháng 5 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1234
56789Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thân1011
12Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - San Francisco - Thăm thân1314151617Canada- Lễ hội hoa Tulip: Toronto - Niagara - Ottawa - Montreal - Vancouver - Victoria18
1920212223Tuyến mới Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Antelope - Los - Thăm thânTuyến mới Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Antelope - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thân2425
26Tuyến mới Hoa Kỳ: Los - Las - Antelope - Thăm thânTuyến mới Hoa Kỳ (Bờ Tây): Los - Las - Antelope - San Francisco - Thăm thân2728293031

Tháng 6 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1
23456Tuyến mới Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Antelope - Los - Thăm thânTuyến mới Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Antelope - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thân78
9Tuyến mới Hoa Kỳ: Los - Las - Antelope - Thăm thânTuyến mới Hoa Kỳ (Bờ Tây): Los - Las - Antelope - San Francisco - Thăm thânCanada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara10Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston - Thăm thân111 hành trình 2 quốc gia: Cung đường hỏa xa bờ tây đẹp nhất nước Mỹ: Vancouver - Victoria - Seattle - Portland  121314Thiên đường băng Alaska15
1617Canada - Mỹ: Toronto - Ottawa - Montreal - Quebec - Washington DC - Philadelphia - New York181920Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân2122
23Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân242526272829
30

Tháng 7 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1234Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân56
7Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thânCanada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara891 hành trình 2 quốc gia: Cung đường hỏa xa bờ tây đẹp nhất nước Mỹ: Vancouver - Victoria - Seattle - Portland  101112Thiên đường băng Alaska13
1415161718Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân1920
21Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân22Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston - Thăm thân2324252627
28293031

Tháng 8 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân23
4Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân561 hành trình 2 quốc gia: Cung đường hỏa xa bờ tây đẹp nhất nước Mỹ: Vancouver - Victoria - Seattle - Portland  789Thiên đường băng Alaska10
1112131415Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân1617
18Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân192021222324
25Canada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara26272829Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân3031

Tháng 9 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân234567
89101112Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thân1314
15Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - San Francisco - Thăm thân161718192021
2223242526Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thân2728
29Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - San Francisco - Thăm thânCanada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara30Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston - Thăm thân

Tháng 10 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
123Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thân4Lãng du thu vàng Bắc Mỹ: Boston - New Hampshire - Portland - Maine5
6Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - San Francisco - Thăm thân789101112
1314Canada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - Niagara151617Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thân1819
20Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - San Francisco - Thăm thân21Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston - Thăm thân2223242526
2728293031Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân

Tháng 11 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
12
3Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân4567Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân89
10Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân111213141516
1718192021Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânHoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thân2223
24Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân252627282930

Tháng 12 / 2019

CNT.2T.3T.4T.5T.6T.7
1Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân234567
891011121314
15Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thânHoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân16171819Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thân2021
22232425262728
29Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thân3031

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336