Tour Mỹ - Châu Mỹ

Mã tourHình ảnhLộ trìnhGiáThời gianKhởi hànhHạn chót nhận khách
CAN-02Du Xuân Kỷ Hợi Canada: Vancouver - Victoria - Whistler (Khách sạn Trump 5* - đẳng cấp quốc tế, khu trung tâm)Từ 80.000.000 VNĐ7 Ngày06/02/2019 (M2 Tết)Trước ngày khởi hành 8 tuần
USA-13CIHoa Kỳ bờ Tây: Ontario - Las - Los - San Francisco - Thăm thânTừ 57.000.000 VNĐ8 Ngày12/03Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12CIHoa Kỳ bờ Tây: Ontario - Las - Los - Thăm ThânTừ 47.000.000 VNĐ6 Ngày12/03Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông (Lễ hội Hoa anh đào): NY - DC - Thăm thânTừ 58.000.000 VNĐ5 Ngày28/03/2019, 04/04/2019Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-10Hoa Kỳ (Đông-Tây) - Lễ hội Hoa Anh Đào: NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San FranciscoTừ 94.000.000 VNĐ12 Ngày28/03Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-06Hoa Kỳ (Đông - Tây) - Lễ hội Hoa Anh Đào: NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thânTừ 84.000.000 VNĐ10 Ngày28/03Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-04Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - Thăm thânTừ 58.000.000 VNĐ6 Ngày31/3, 21/4, 12/5, 15/9/, 29/9, 06/10, 20/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-08Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Grand Canyon - San Francisco - Thăm thânTừ 68.000.000 VNĐ8 Ngày31/3, 21/4, 12/5, 15/9, 29/9, 06/10, 20/10 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-43Hoa Kỳ (Đông - Tây) - Lễ hội Hoa Anh Đào: NY - DC - Las - Los - Thăm thânTừ 97.000.000 VNĐ13 Ngày04/04/2019Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ (Đông - Tây) - Lễ hội Hoa Anh Đào: NY - DC - Las - Los - Thăm thânTừ 83.000.000 VNĐ10 Ngày04/04Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-71Hoa Kỳ Bờ Tây: Los - Las - Yosemite - San FransicoTừ 70.000.000 VNĐ9 Ngày07/04, 28/04Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânTừ 56.000.000 VNĐ6 Ngày07/4, 28/4, 23/6, 07/7, 21/7, 04/8, 18/8, 01/9, 03/11, 10/11, 24/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-01Hoa Kỳ bờ Đông: NY - DC - Thăm thânTừ 58.000.000 VNĐ5 Ngày18/4, 25/4, 09/5, 23/5, 06/6, 20/6, 04/7, 18/7, 01/8, 15/8, 29/8, 12/9, 26/9, 3/10, 17/10, 31/10, 7/11, 21/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-10Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - San Francisco - Thăm thânTừ 94.000.000 VNĐ12 Ngày18/4, 09/5, 12/9, 26/9, 03/10, 17/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-06Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Grand Canyon - Los - Thăm thânTừ 84.000.000 VNĐ10 Ngày18/04, 09/05, 12/09, 26/09, 03/10, 17/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
CAN-02Canada kết hợp thăm thân nhân: Vancouver - Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto - NiagaraTừ 98.000.000 VNĐ11 Ngày21/4, 09/6, 07/7, 25/8, 29/9, 14/10Trước ngày khởi hành 8 tuần
USA-43Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânTừ 97.000.000 VNĐ13 Ngày25/04Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-05Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - Thăm thânTừ 83.000.000 VNĐ10 Ngày25/04, 20/6, 04/7, 18/7, 01/8, 15/8, 29/8, 31/10, 07/11, 21/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-03Hoa Kỳ (bờ Tây) - Lễ 30/04: Los Angeles - Las Vegas - Hoover Dam - Premium Outlet: Mua Sắm - Hollywood - Universal - Thăm ThânTừ 62.500.000 VNĐ12 Ngày28/4Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
CAN-03Canada- Lễ hội hoa Tulip: Toronto - Niagara - Ottawa - Montreal - Vancouver - VictoriaTừ 89.000.000 VNĐ9 Ngày17/5Trước ngày khởi hành 8 tuần
USA-50Tuyến mới Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Antelope - Los - Thăm thânTừ 88.000.000 VNĐ11 Ngày23/05, 06/06Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-49Tuyến mới Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Antelope - Los - San Francisco - Thăm thânTừ 98.000.000 VNĐ13 Ngày23/05, 06/06Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-78Tuyến mới Hoa Kỳ: Los - Las - Antelope - Thăm thânTừ 64.000.000 VNĐ7 Ngày26/05, 09/06Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-79Tuyến mới Hoa Kỳ (Bờ Tây): Los - Las - Antelope - San Francisco - Thăm thânTừ 74.000.000 VNĐ9 Ngày26/05, 09/06Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-18Hoa Kỳ: Chicago - Buffalo - Niagara Fall - Albany - Boston - Thăm thânTừ 73.000.000 VNĐ8 Ngày10/6, 22/7, 30/9, 21/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
CAU-051 hành trình 2 quốc gia: Cung đường hỏa xa bờ tây đẹp nhất nước Mỹ: Vancouver - Victoria - Seattle - PortlandTừ 82.000.000 VNĐ8 Ngày11/06, 09/07, 06/08Trước ngày khởi hành 8 tuần
ALA-01Thiên đường băng AlaskaTừ 98.000.000 VNĐ8 Ngày14/6, 12/7, 09/8Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
ECA-01Canada - Mỹ: Toronto - Ottawa - Montreal - Quebec - Washington DC - Philadelphia - New YorkTừ 112.000.000 VNĐ11 Ngày17/6Trước ngày khởi hành 8 tuần
USA-09Hoa Kỳ (Đông - Tây): NY - DC - Las - Los - San Francisco - Thăm thânTừ 93.000.000 VNĐ12 Ngày20/06, 04/07, 18/07, 01/08, 15/08, 29/08, 31/10, 07/11, 21/11Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-13Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thânTừ 66.000.000 VNĐ8 Ngày23/6, 07/7, 21/7, 04/8, 18/8, 01/9, 03/11, 10/11, 24/11 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-57Lãng du thu vàng Bắc Mỹ: Boston - New Hampshire - Portland - MaineTừ 89.000.000 VNĐ8 Ngày04/10Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-07Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - San Francisco - Thăm thânTừ 70.000.000 VNĐ9 Ngày01/12, 15/12, 29/12 Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-03Hoa Kỳ bờ Tây: Los - Las - Thăm thânTừ 60.000.000 VNĐ7 Ngày01/12, 15/12, 19/12Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
USA-12S Mua sắm dịp lễ Tạ Ơn: Ontario - Las - Los - Thăm thân48.500.000 VNĐ7 NgàyDự kiến tháng 11/2019Trước ngày khởi hành từ 6 - 8 tuần (tùy thời điểm)
SAM-01 Du lịch Nam Mỹ: Rio De Janeiro – Cuzco – Machu Picchu – Lima – Thác Iguazu – Buenos Aires179.000.000 VNĐ14 NgàyKhách đoàn
USA-20 Du lịch Hawaii: Honolulu25.000.000 VNĐ5 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
USA-21 Du lịch Hawaii: Honolulu - Maui - Big Island35.000.000 VNĐ6 NgàyKhởi hành theo yêu cầu của khách
CUB-01 Trung Mỹ - Di sản hội tụ: Cuba - Cancun - Panama176.000.000 VNĐ15 Ngày Khách đoànTrước ngày khởi hành 8 tuần

Copyright © 2015 Dulichhoanmy

0938 336 336 028 38 336 336