>> Chương trình khám phá thiên đường Cuba + thăm thân Mỹ

Du lịch Cuba - Ngày 12/7/2013 đánh dấu 50 năm Cuba thực hiện chế độ tem phiếu. Trong nửa thế kỉ qua toàn bộ dân số Cuba hơn 11 triệu người đều được cung ứng mọi sản phẩm như nhau, thậm chí trẻ em mới lọt lòng cũng được phát tem phiếu cà phê.

Nguồn fbnc.vn

iconhand Một số bài viết tham khảo:
>> Du lịch Cuba - Còn chút gì để nhớ...
>> Du lịch Mỹ: Cuba - Có gì lạ không em?
>> Du lịch Cuba - La Habana: Thành phố của xì gà và cocktail


FacebookTwitterAddthis