Gia đình chị Nguyễn Huỳnh Thị Diễm Thúy

hinh chithuyanhthanh 1

» Đánh giá chung chất lượng chuyến đi:
  • Đánh giá chung: Hài lòng

» Thái độ đối với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Sẽ tiếp tục trở lại với Hoàn Mỹ

» Chương trình tham quan:

  • Góp ý thêm: Cần báo rõ hơn khu vực mua sắm

nguyen huynh thi diem thuy201 nguyen huynh thi diem thuy202