Chị Nguyễn Thị Thu Thủy

hinh chithuy 4

» Nhà hàng
  • Ý kiến thêm: Nên tăng cường thịt vào buổi ăn

» Tour dự định đi:

  • Tour dự định tới: Nam Phi – Thời gian: Tháng 10/2017

» Hướng dẫn viên:

  • Thái độ phục vụ: Rất nhiệt tình

nguyenthithuthuy 1 2 nguyenthithuthuy 2