Chị Nguyễn Minh Trúc Tâm

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Tốt, chu đáo, nhiệt tình
  • Kiến thức thuyết minh: Tốt
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt, linh hoạt, kinh nghiệm

» Tài xế:

  • Thái độ phục vụ: Vui vẻ, lịch sự, nhiệt tình

» Nhận xét chung về chất lượng chuyến đi

  • Hài lòngbài viết khác