Gia đình anh Đoàn Kim Thắng

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tốt
  • Kiến thức thuyết minh: Tốt, thuyết minh, dễ hiểu
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Kinh nghiệm tổ chức đoàn, có nhiều tour

» Nhận xét về chất lượng của chuyến đi:

  • Rất hài lòng

» Cảm nhận sau khi đi tour với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Sẽ giới thiệu bạn bè

Gia đình anh Vũ Trần Nam Sơn

» Dự định sắp tới
  • Tour dự định đi: Nam Mỹ - Thời gian: 2020 - 2021

» Hướng dẫn viên

  • Thái độ phục vụ: Tốt
  • Kiến thức thuyết minh: Tốt
  • Khả năng tổ chức sắp xếp: Tốt

» Nhận xét về giá tour Du lịch Hoàn Mỹ

  • Cao hơn nhưng chất lượng dịch vụ Ok


bài viết khác