Gia đình chị Nguyễn Thị Trái

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tốt
  • Kiến thức thuyết minh: Hay và dễ nhớ
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Rất tốt
  • Ý kiến khác: Nhiều kinh nghiệm

» Nhận xét về chất lượng chuyến đi

  • Hài lòng

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ

  • Dịch vụ tốt, khách đi tour được "vỗ béo".

Chị Trần Thị San

» Nhận xét chung về chất lượng chuyến đi
  • Rất hài lòng

» Cảm nhận sau khi đi tour với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè

» Dự định sắp tới

  • Tour dự định đi: Nam Âu - Thời gian: Tết âm lịch
bài viết khác