Chị Nguyễn Thị Nguyệt

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ
  • Kiến thức thuyết minh: Rộng, sâu
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Hợp lý

» Nhận xét về chất lượng chuyến đi

  • Hài lòng

» Du lịch Hoàn Mỹ nên cải thiện những gì để quý khách hài lòng hơn

  • Nên cải thiện món ăn (đồ ăn còn dầu mỡ nhiều, chưa đa dạng)Chị Huỳnh Thị Kim Cúc

» Nhận xét chung về chất lượng dịch vụ
  • Có chất lượng hơn

» Hướng dẫn viên

  • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, vui vẻ
  • Kiến thức thuyết minh: Rộng, sâu
  • Khả năng tổ chức sắp xếp: Hợp lí

» Nhận xét về chất lượng chuyến đi

  • Hài lòng
bài viết khác