Gia đình Hàn Minh Châu (Mrs)

hinh_hanminhchau

» Đánh giá chung chất lượng chuyến đi:
 • Sẽ giới thiệu bạn bè và trở lại Hoàn Mỹ

» Hướng dẫn viên:

  • Đánh giá chung: Rất tốt. Tuyệt vời

   » Khách sạn:

   • Đánh giá chung: Hài lòng
   ykkh_hanminhchauykkh_hanminhchau_01

   bài viết khác