Nguyễn Thị Hảo (Ms)

cohao

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:
 • Hài lòng, dịch vụ du lịch Hoàn Mỹ tốt hơn so với công ty khác

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự kiến: Nga, Cuba ( mùa hè 2016)

   » Khách sạn:

   • Đánh giá chung: Hài lòng
   ykkh-1_0001 chihaoykkh-1_0002 chihao
   Nguyễn Văn Du (Mr)

   anhdu

   » Dự định sắp tới:
   • Tour Canada ( tháng 7)

   » Đánh giá chung chất lượng chuyến đi:

   • Rất hài lòng, sẽ tiếp tục với Hoàn Mỹ và giới thiệu bạn bè. Dịch vụ Hoàn Mỹ tốt hơn nhiều công ty khác

   » Ý kiến khách hàng:

   • Thời gian di chuyển nên xem xét lại
   ykkh-2_0001 anhduykkh-2_0002 anhdu
   Nguyễn Tu Mi (Mr)

   anhmi

   » Hướng dẫn viên:
   • Đánh giá chung: Rất hài lòng

   » Dự định sắp tới

   • Tour Cuba ( Tháng 4)

   » Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:

   • Hài lòng, sẽ tiếp tục với Hoàn Mỹ và giới thiệu bạn bè
   ykkh-3_0001 anhmiykkh-3_0002 anhmi

   bài viết khác