Chị Lý Ánh Ngọc

» Hướng dẫn viên
 • Kiến thức: Rất tốt
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Nỗ lực

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ

  • Tuyệt vời

  » Nhận xét chung về chất lượng của chuyến đi:

  • Rất hài lòng  Chị Trần Thị Diệu

  » Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Vui vẻ
  • Kiến thức: Rõ ràng
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Rất tốt
  • Ý kiến cụ thể: Hy vọng sau sẽ gặp lại Hiếu

  » Khách sạn

   • Khách sạn tốt, hài lòng
   bài viết khác