Gia đình anh Nguyễn Hải Dương

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Tốt, nhiệt tình
 • Kiến thức: Có chiều sâu
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Nhanh, khoa học, công bằng

» Cảm nhận sau khi đi tour với Du lịch Hoàn Mỹ

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè


   bài viết khác

   FacebookTwitterAddthis