Gia đình anh Nguyễn Hải Dương

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Tốt, nhiệt tình
  • Kiến thức: Có chiều sâu
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Nhanh, khoa học, công bằng

» Cảm nhận sau khi đi tour với Du lịch Hoàn Mỹ

    • Tiếp tục với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè


      bài viết khác