Gia đình anh Nguyễn Hồng Phong

» Hướng dẫn viên 1
 • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, vui vẻ
 • Kiến thức: Rất tốt
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Nhiệt tình

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ:

  • Rất tốt

   » Hướng dẫn viên 2:

   • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, vui vẻ
   • Kiến thức thuyết minh: Ok
   • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt
   bài viết khác