Gia đình anh Lã Quốc Việt

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Rất chu đáo, nhiệt tình, tôi sẽ yêu cầu Hiếu tour tiếp theo.
  • Kiến thức thuyết minh: Rất chuyên nghiệp
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Chuyên nghiệp

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ Du lịch Hoàn Mỹ

  • Dịch vụ công ty Hoàn Mỹ rất hài lòng, hướng dẫn Hiếu rất chu đáo. Dịch vụ Hoàn Mỹ rất tuyệt vời

» Nhận xét chung về chất lượng chuyến đi

  • Rất hài lòng


Gia đình anh Phan Bình

» Nhà hàng - Khách sạn
  • Khách sạn đạt chuẩn 4 sao, khách sạn rất đẹp, phục vụ tốt

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ Du lịch Hoàn Mỹ

  • Chất lượng dịch vụ của Hoàn Mỹ rất tốt

» Dự định sắp tới

  • Tour dự định đi: Mỹ - Thời gian: Tháng 6-8/2020bài viết khác