Chị Huỳnh Thị Thu Hà

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tốt, vui vẻ, nhiệt tình
  • Ý kiến cụ thể: Rất hài lòng

» Nhân viên tư vấn:

  • Thái độ phục vụ: Tốt, rất hài lòng
  • Kiến thức: Tư vấn kỹ, kiến thức cao

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ

  • Chất lượng cao, dịch vụ tốt, rất hài lòng
bài viết khác