Gia đình Nguyễn Ánh (Mr)

» Nhận xét về Du lịch Hoàn Mỹ:
 • Rất tình cảm

» Nhân viên tư vấn:

 • Thái độ phục vụ: Tốt - Kiến thức: Rất tốt

» Thái độ với Du lịch Hoàn Mỹ:

 • Tiếp tục với Hoàn Mỹ


Trần Thị Đẹp (Mrs)

» Nhận xét về Du lịch Hoàn Mỹ:
 • Du lịch Hoàn Mỹ tốt hơn

» Hướng dẫn viên

 • Hướng dẫn viên nhiệt tình, rất hài lòng

» Thái độ với Du lịch Hoàn Mỹ:

 • Sẽ giới thiệu bạn bè
Nguyễn Thị Liên Hương (Mrs)

» Hướng dẫn viên:
 • Thái độ phục vụ: Rất nhiệt tình - Kiến thức: Rất Ok - Khả năng tổ chức sắp xếp: Tốt

» Nhân viên tư vấn:

  • Thái độ phục vụ: Nhiệt tình, vui vẻ - Kiến thức: Ok

   » Dự định sắp tới:

   • Tour dự định đi: Nam Tư
   Phạm Lê Thùy Trang (Ms)

   » Nhân viên tư vấn:
   • Đánh giá chung: Nhiệt tình, vui vẻ

   » Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:

   • Đánh giá chung: Rất hài lòng

   » Hướng dẫn viên:

   • Thái độ phục vụ: Tốt. nhiệt tình, vui vẻ

   bài viết khác