Gia đình anh Hoàng Bắc Quốc

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Hòa nhà, vui vẻ, tận tình
  • Kiến thức thuyết minh: Kiến thức tốt, nắm vững văn hóa lịch sử Hàn Quốc
  • Khả năng tổ chức sắp xếp: Có năng lực tổ chức

» Dự định sắp tới:

  • Tour dự định đi: Pháp - Thời gian: Mùa thu

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi:

  • Hài lòngGia đình anh Võ Ngọc Khôi

» Nhận xét chung về chất lượng chuyến đi
  • Rất hài lòng

» Nhận xét chung về chất lượng của chuyến đi

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè

» Nhà hàng - khách sạn

  • Đánh giá chung: Tốtbài viết khác