Chị Trần Thị Thảo

» Hướng dẫn viên
  • Thái độ phục vụ: Rất tốt
  • Kiến thức: Tốt
  • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Tốt

» Hàng không

  • Tiện nghi, chỗ ngồi: Nhìn chung tốt, tuy nhiên đi jeju chưa tốt

» Cảm nhận sau khi đi tour Du lịch Hoàn Mỹ

  • Tiếp tục với Hoàn Mỹ.


bài viết khác