Gia đình anh Đoàn Văn Út

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tận tình, chuyên nghiệp
  • Kiến thức thuyết minh: Kiến thức tốt
  • Ý kiến khác: Tốt, chuyên nghiệp

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ

  • Tốt hơn về chương trình và hướng dẫn viên
» Ý kiến khác
  • Chương trình có thêm option cho gia đình có trẻ em hoặc đi mua sắm hoặc chơi ở các công viên như Disneyland, phim trường
Gia đình anh Nguyễn Hồng Phong

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Rất tốt
  • Kiến thức thuyết minh: Rất tốt
  • Ý kiến khác: Tốt

» Đánh giá chung về chất lượng  dịch vụ

  • Rất tốt, nhiệt tình, chu đáo
» Dự định sắp tới
  • Tour dự định đi: Nhật - Thời gian: Tháng 7/2020


bài viết khác