Chị Nguyễn Thị Thu Hà

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Ân cần, tận tình, chu đáo
  • Kiến thức thuyết minh: Rất tốt
  • Ý kiến khác: Rõ ràng và hợp lý

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ

  • Tôi rất hài lòng về cách phục vụ của Hướng dẫn Viên Dũng và cách chăm sóc khách hàng của công ty du lịch Hoàn Mỹ
» Dự định sắp tới:
  • Tour dự định đi: Canada - Thời gian: 2020


Anh Hàn Quốc Vũ

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Rất tốt
  • Kiến thức thuyết minh: Rất tốt
  • Ý kiến khác: Rất tốt

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi

  • Rất hài lòng
» Dự định sắp tới
  • Tour dự định đi: Bờ Đông USa - Thời gian: Đang cân nhắc năm sau

bài viết khác