Gia đình anh Phạm Duy Hiếu

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Tốt
  • Kiến thức thuyết minh: Kiến thức rộng
  • Khả năng sắp xếp, tổ chức: Tốt

» Nhận xét chung về chất lượng chuyến đi

  • Hài lòng
» Dự định sắp tới:
  • Tour dự định đi: Thụy Sĩ - Thời gian: Hè 2020


bài viết khác