Gia đình chị Nguyễn Kiều Cát Nguyên

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Rất tốt, nhiệt tình, chu đáo
 • Kiến thức thuyết minh: Kiến thức rộng
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Rất tốt

» Du lịch Hoàn Mỹ nên cải thiện những gì để quý khách hài lòng hơn

 • Tôi sẽ tiếp tục với Hoàn Mỹ với Hoàn Mỹ và sẽ giới thiệu bạn bè
» Nhận xét về chất lượng dịch vụ Du lịch Hoàn Mỹ so với công ty khác
 • Gia đình tôi đã đi tour Hoàn Mỹ nhiều lần và nhận thấy Du lịch Hoàn Mỹ có chất lượng tốt hơn so với những công ty khác.Gia đình anh Phan Thanh Ngọc

» Hướng dẫn viên
 • Thái độ phục vụ: Rất tốt, nhiệt tình, vui vẻ
 • Kiến thức thuyết minh: Phong phú
 • Khả năng tổ chức, sắp xếp: Có logic

» Nhận xét chung về chất lượng của chuyến đi

 • Rất tốt
» Nhân viên tư vấn
 • Thái độ phục vụ: Rất tốt, vui vẻ
 • Kiến thức: Hiểu biết rất nhiều


bài viết khác