Chị Thái Ngọc Dung

» Nhân viên tư vấn
 • Thái độ phục vụ: Tốt
 • Kiến thức thuyết minh: Tốt
 • Ý kiến khác: Chu đáo, chuyên nghiệp

» Nhận xét về chất lượng dịch vụ

 • Chất lượng tốt, nhân viên chuyên nghiệp, chu đáo, điều phối tốt
» Dự định sắp tới:
 • Tour dự định đi: Canada - Cuba - Thời gian: Tết âm lịch 2020Gia đình anh Huỳnh Trung Trực

» Hướng dẫn viên:
 • Thái độ phục vụ: Tốt
 • Kiến thức thuyết minh: Phong phú
 • Ý kiến khác: Chu đáo

» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi

 • Rất hài lòng
» Nhận xét về chất lượng dịch vụ Du lịch Hoàn Mỹ
 • Tốt hơn các công ty khác.
 • Giá tour hơi cao hơn các công ty khác nhưng chấp nhận được với các dịch vụ đã thực hiện


bài viết khác