Gia đình anh Trần Hiếu Thuận

» Hướng dẫn viên:
  • Thái độ phục vụ: Rất tốt
  • Kiến thức thuyết minh: Rất tốt
  • Ý kiến khác: Anh Phước rất nhiệt tình và trách nhiệm với khách

» Nhận xét về chất lượng của chuyến đi

  • Du lịch Hoàn Mỹ có chất lượng tốt nhất trong số các công ty du lịch nhà mình đã từng đi
» Đánh giá chung về chất lượng chuyến đi
  • Rất hài lòng

bài viết khác